מודעה

אז מה מותר ומה אסור לעשות עפ"י ההנחיות החדשות?